CNC Machine Center

VMC I-CAT 1160

بازدید از دستگاه

CNC Lathe

G-ONE

بازدید از دستگاه

Controlafzar & HiTech

محصولات کنترل افزار تبریز ثبت شده در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با افتخار محصولات تراش G-ONE و فرز I-CAT 1160 (ساخت کنترل افزار تبریز) ثبت شده در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده و مشمول حمایت و تسهیلات می باشد.

I-CAT 1160 in HiTech G-ONE in Hitech

برخورداری از تسهیلات هایتک

جهت برخورداری از تسهیلات باید در سامانه هایتک متناسب با صنف کاری به عنوان فرد حقیقی و یا حقوقی ثبت نام کنید.

پس از تایید کارتابل و ثبت سفارش می توانید با راهنمایی پشتیبان های سامانه هایتک و شرکت کنترل افزار تبریز مراحل خرید ماشین آلات را پیگیری نمایید.

سامانه هایتک