نقش TQM در R&D و توسعه سازمان ها

مقدمه

آیا میدانید R&D و TQM چه هستند؟ چه کاربردی دارند ؟ و چه تاثیری بر سازمان صنعت میگذارند؟

مقوله TQM طی دو دهه گذشته توجهات زیادی در صنعت و  علوم آکادمیک به خود جلب کرده است. اغلب سازمان هایی که اصول TQM را در فعالیت های خود به کار برده اند از مزایای اجرای آن در زمینه های مختلف بهره برده اند.

از دیدگاه مفهومی TQM مشتمل بر مجموعه ای از اصول بنیادین است و قابلیت سازگاری با محیط های مختلف سازمان را دارا میباشد.

به ویژه محیط هایی که دارای خصوصیات غیر قطعی می باشد و فعالیت های آن ها به صورت روزمره و تکراری نیستند. در گذشته موضوع مدیریت تحقیق و توسعه دارای جایگاهی در ادبیات TQM نبوده است و هیچ یک از پیشگامان از جمله دمینگ به صورت ویژه نقش تحقیق و توسعه را در مفاهیم مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار نداده اند. بحث TQM می تواند موضوعی پر اهمیت در زمینه تحقیق و توسعه باشد.  

سازمانها بايد در جهت برقراري تعادل در توجه به موضوعات كيفيت و پژوهش تلاش كنند و به صورت متعادل آنها را در راهبردهاي كلان سازمان مورد توجه قرار دهند. وجود امكانات كيفي در سازمان يك الزام اساسي در راستاي تقويت منابع سازمان براي دست يابي به ميزان بالاتري از بهره وري و كارايي است. در عين حال وجود امكانات نوآوري در سازمان با ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه خلاقيت و نوآوري، توسعه ي مهارت هاي كاركنان و توانايي استفاده از منابع جديد در سازمان، داراي ارتباطند. با شکل گیری محيط هاي رقابتي و پيچيده، تنها سازمان هايي مي توانند در اين محيط فعاليت كنند كه توانايي تقويت عملكردهاي با ابعاد و ساختارهاي چند بعدي و پيچيده، در مقوله های  كيفيت و نوآوري را داشته باشند.

TQM و نقش آن در R&D
TQM و نقش آن در R&D

با توجه به مطالب بالا قصد داریم در این پژوهش اصول TQM  و کاربرد آن در واحد R&D  سازمان ها و تاثیری که بر عملکرد این واحد در سازمانهای صنعتی دارد را بررسی کنیم.

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مديريت جامع کيفيت فرايندي است متمرکز بر مشتريان ، کيفيت‌محور ، مبتني بر حقايق و متکي بر تيم ها که براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان از طريق ارتقاي مستمر فرايندها ، توسط مديريت ارشد سازمان رهبري مي‌شود .

در تجزيه لغت (TQM) با سه كلمه زير سر و كار داريم:

جامع: نشان دهنده همه گير بودن آنست.

كيفيت: درجه تطابق كالاي توليد شده يا خدمت ارائه شده با نياز مشتري را بيان مي كند

مديريت: فن، هنر يا روش اداره كردن، كنترل كردن، هدايت كردن و … مي باشد.

TQM و نقش آن در R&D
TQM و نقش آن در R&D
مدیریت کیفیت جامع (TQM)

بنابراین TQM هنر مديريت تمام مجموعه براي به دست آوردن بهترين هاست. TQM يا مديريت كيفيت فراگير اقدامي است هوشمندانه، آرام و مستمر كه تأثيري هم نيروزا در تأمين اهداف سازمان د ارد و در نهايت به رضايت مشتري، افزايش كارايي و بالا بردن توانايي رقابت در بازار ختم مي شود.

هدف نهايي مديريت كيفيت جامع بهبود كيفيت محصولات و خدمات ، از طريق بهبود منابع انساني، فرآيندها و تجهيزات موجود و به موازات آن كاهش هزينه هاي حوزه عملياتي است. استقرار صحيح TQM منافع زيادي براي سازمان ها در جنبه هاي مختلف به ارمغان مي آورد  و يك منبع اثربخش در سازمان محسوب مي شود و اين قابليت را دارد كه در بخشهاي مختلف سازمان و عملكردهاي رقابتي اثر گذاشته و علاوه بر جنبه هاي كيفيت باعث بهبود وضعيت سازمان در زمينه ي جنبه هاي نوآوري نيز شود. بعد از یک تعریف مختصر درباره ی واحد R&D به نحوه ی تاثیر TQM بر این واحد می پردازیم :

تحقیق و توسعه (R&D)

تحقیق و توسعه(Research &Develop) ، کشف دانش جدید در باره محصولات ، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید. در بنگاههای اقتصادی تحقیقات توسعه ای (افزایشی ) موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی ، سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان می شود که بیانگر جایگاه کلیدی این واحد در سازمانهاست.

TQM و نقش آن در R&D
TQM و نقش آن در R&D

مطالعه ي يكپارچگي بين  R&D  و TQM   در برقرار نمودن رابطه بين بخشهاي مديريت كيفيت و مديريت تكنولوژي در سازمان داراي اهميت است.

در ادبيات TQM مباحث درباره ي مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است از آن جمله مي توان به تكنيك ها و ابزارهايي چون كنترل آماري فرآيند (SPC) ابزارهاي هفتگانه كنترل كيفيت اصول توسعه ي كيفيت (QFD) وتجزيه و تحليل شكست و آثار آن ( FMEA)  اشاره نمود.

همانگونه که می دانیم اولین و مهم ترین مسئولیت R&D پیرامون مقوله ی نو آوری در سازمان ها می باشد. مدیریت کیفیت فراگیر نوعی استراتژی است که میتواند باعث بهبود یادگیری وافزایش مزیت رقابتی سازمان ها شود. تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصولات از چالشهای مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن داشته تا از نوآوری های فناوری استفاده کنند. بین یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر رابطه نزدیکی وجود دارد و یادگیری سازمانی نتیجه مدیریت کیفیت فراگیر است. نوعی همبستگی قوی میان مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری  و یادگیری سازمانی وجود دارد. ارتقای یادگیری سازمانی باعث افزایش نوآوری و عملکرد سازمان میشود بهبود یادگیری تأثیرات مثبتی بر توسعه محصولات جدید و نوآوری در سازمان ها دارد با بهبود و ارتقای یادگیری سازمان ها بهتر می توانند

محیط بیرونی خود را برای نو آوری های جدید تجزیه و تحلیل کنند که نتیجه آن زمینه ساز نو آوری در سازمان می باشد.

مدیریت کیفیت و نوآوری با TQM و R&D
مدیریت کیفیت و نوآوری با TQM و R&D کاربرد و معرفی

بررسي پژوهشهاي اخير نشان مي دهد كه مقوله ي TQM مي تواند موضوعي پر اهميت در زمينه ي پژوهش و توسعه باشد برخي مطالعه ها نيز به بررسي ميزان كاربرد TQM در محيط هاي پژوهش و توسعه پرداخته اند. مطالعه اي توسط ميلربا بررسي ديدگاههاي 45 مدير تحقيق و توسعه به انجام رسيده است که نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين TQM و فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سازمان وابستگي وجود ندارد ولي TQM داراي نقش مهمي در اجراي كاراي فعاليت هاي مديريت تحقيق و توسعه در سازمان است. برانان در پژوهش هاي خود اينگونه استدلال كرد كه ادراك عدم امكان يكپارچگي  TQM و تحقيق و توسعه هنوز در بسياري از سازمان ها رايج است و از آن به عنوان چالشي مهم ياد كرد كه سازما نها بايد براي رفع آن اقدام كنند.

فلسفه ي اصل تمركز بر مشتري به عنوان يكي از اصول مهم TQM داراي نقش كليدي در جهت گيري حركت شركت به سمت بازار است و اين كار را با تأكيد برفهم و برآورده ساختن نيازهاي مشتريان به انجام مي رساند و با اجراي صحيح آن مي تواند باعث رشد چشمگير در ميزان بهره وري سازمان شود. از سوي ديگر تحقيق و توسعه بر توليد محصولات با ارزش افزوده بالا تمركز دارد و اين كار را از طريق گسترش بازارهاي بالفعل و بالقوه به انجام مي رساند همچنين تحقيق و توسعه مي تواند يك ابزار براي حركت در مسير راهبرد تهاجمي كه تمايل به حمله به سمت رقبا دارد مورد استفاده قرار گيرد و با اين كار باعث رشد سهم بازار شده و يا مسير بازارهاي جديد را به سمت محصولات شركت  بازكند.

TQM و R&D چیست
TQM و R&D چیست؟ بیشتر آشنا شوید.

چادرجی و دیویدسون 5 مزیت حاصل از کاربرد اصول TQM در محیط های R&D  را به صورت زیر مطرح نمودند:

  • 1.TQM واحد های R&D را به سمت تمرکز بر رفع نیازهای مشتریان و هم چنین چگونگی برآورده ساختن توقعات آنها هدایت می کند.
  • 2.TQMسازمان را به سمت یکپارچه نمودن و بهبود کانال های ارتباطی در بین واحد های مختلف درون خود هدایت می کند که البته واحد R&D نیز یکی از این واحد ها به حساب می آید.
  • 3.TQM  سازمان  را در جهت نگاه به فعالیت های  R&D به عنوان  یک فرایند بهبود مستمر  در کاربرد اصول ٬ عملکرد و کسب رضایت مندی ها ٬هدایت می کند.
  • 4.TQMواحد های R&D را در زمینه ی پذیرش مفاهیم کنترل و اندازه گیری تقویت می کند.
  • 5.TQM از فرایند ارتباطات و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات در بین واحد های R&D در صنایع حمایت می کند٬ باعث سرعت بخشیدن به فرایند یادگیری شده و همچنین کاهش عوامل دور شدن از ابتکارات و نو آوری در سازمان ها را موجب می شود.

نتیجه گیری

 اول اینکه اصل رضايت مشتري در جهت برآورده ساختن نيازهاي جاري مشتري متمركز است. بنابراين فلسفه، سازمان بايد تقاضا هاي موجود در بازار را از طريق گسترش فعاليت هاي تحقيق و توسعه پاسخ دهد. دوم اينكه اصل بهبود مستمر كه از اصول اساسي مقوله ي كنترل كيفيت است، بر اعمال كنترل و بهبود مستمر تأكيد دارد و مي تواند داراي رابطه ي مثبت با مديريت تكنولوژي، كه بيشتر بر نوآور ي هاي بنيادين متمركز است،باشد.

مروري بر محتواي معيارهاي MBNQA انديشه ي تلفيق و يكپارچه نمودن مقوله هاي كيفيت و نوآوري را مورد تأييد قرار مي دهد . يكي از شاخصهاي مركزي كه در نسخه هاي جديد مطرح شده است، با مفهوم مديريت نوآوري در ارتباط است. اين شاخص بيانگر اين نكته است كه به زودي نوآوري تنها محدود به دپارتمان هاي R&D مي شود. همچنين سازمان ها  نياز دارند به گونه اي مديريت و هدايت شوند كه نوآوري تبديل به بخشي از فعاليت روزانه  سازمان، و جزء مهمي از فرهنگ آن شود. اين مطالعه آشكار مي كند كه  TQMدر ارتباط  با تكنولوژي و R&D است و هر دوي آنها پيش نيازهاي كليدي در زمينه ي عملكرد نوآوري هستند.

بهبود در كيفيت محصولات مي تواند منجر به توسعه ي محصولات جديد و معرفي آنها به بازارشود. از نقطه نظر نوآوري، توليد نوآوري نبايد جنبه هاي مهم كيفيت را ناديده بگيرد.

در این مقاله  تعریف TQM و کاربرد آن در R&D و توسعه سازمان ها را برای شما ارائه دادیم . برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مرتبط ، میتوانید با متخصصین ما مشورت کنید >> 3246630032466301 , 32466302

استفاده از این مقاله با ذکر منبع “کنترل افزار تبریز” بلامانع است .

3 2 رای ها
رأی دهی به مقاله/محصول
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x