نمایش 1–12 از 13 نتیجه

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type Nomura مدل 20J2

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type CNC Nomura مدل NN-32YB3

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type NN-32YB2

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type Nomura مدل 32UB8

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type Nomura مدل 20/25UB8

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه Swiss type 20/25U5 – Nomura

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه swiss type Nomura مدل 20J3XB

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه swiss type Nomura مدل 16/20J3

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه swiss type Nomura مدل 16SB7

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه swiss type Nomura مدل 16SB6

دستگاه سری تراش cnc

دستگاه swiss type CNC Nomura مدل NN-16S6