دستگاه فرز چیست؟ | مهمترین نکات در مورد دستگاه فرز

<< دستگاه فرز چیست ؟ >>

دستگاه فرز يکي از ماشين‌هاي ابزار است و در ماشين‌کاري بکار مي‌رود .

دستگاه فرز ظاهري شبيه درل‌هاي ميزي دارد با اين تفاوت که داري حد اقل سه محور حرکتي ميز مي‌باشد (x y z)

ابزار برنده اين دستگاه را تيغ فرز نامند. برخي کارهايي را که مي‌توان روي اين دستگاه انجام داد : 

دستگاه فرز افقی
دستگاه فرز افقی

 

 • صفحه تراش
 • شيار در آوردن
 • برش
 • کنار تراشي
 • چرخدنده تراشي
 • چرخ دنده مارپيچ تراشي
 • کارهاي کپيه به‌وسيله ماشين فرز کپي
 • فرم تراشي به‌وسيله تيغ فرز فرم 

ماشين هاي فرز را به طور کلي مي‌توان به دو دسته تقسِم کرد :

 • دستگاه فرز عمومي
 • دستگاه فرز مخصوص

ماشينهاي فرز عمومي خود به ماشِنهاي فرز افقي و عمودي تقسِم مي‌شود :

ماشينهاي فرز افقي :

محور اين نوع ماشينهاي فرز افقي و ميز انها در سه جهت عمود بر هم -طولي و عرضي و قائم حرکت مي‌کند. ماشينهاي فرز افقي ممکن است ساده يا اونيورسال باشند. ميز ماشينهاي فرز افقي اونيورسال علاوه بر حرکات مذکور دور محور قائم مي چرخد و در نتيجه نه تنها در جهت موازي يا عمود بر محور ماشين بلکه در امتداد هر زاويه‌اي نسبت به آن در صفحه افقي حرکت مي‌کند. ماشينهاي فرز افقي بيشتر براي تراشيدن سطوح و شيارهاي مستقيم و مارپيچ و فرم تراشي و رنده تراشي به کار مي‌رود .

ماشین فرز عمودی
ماشین فرز عمودی

 

قسمت‌ها اصلي ماشين فرز افقي ساده:
1- ستون
2- محور مکانيزم جعبه دنده
3-جعبه دنده سرعت
4- ميز
5- بازوي فوقاني
6- گلويي
7- صفحه رنده بند
8- زانوي ماشين

 

ستون ماشين از آهن ريختگي و به شکل قوطي ساخته شده و در داخل آن الکتروموتور مکانيزمهاي محرک، جعبه دنده سرعت، مکانيزم بار و گلويي ماشين سوار شده اند .

زانوي ماشين تکيه گاه محکمي براي ميز ماشين است و در قسمت فوقاني ان راهگاههايي جهت حرکت ميز تعبيه شده است. براي اينکه بتوان قطعه کار را به طور عمودي بار داد زانوي ماشين را طوري مي سازند که بتواند در روي ستون قائم حرکت کند .

گلويي ماشين محوري است فولادي و مجوف که در ان تيغه‌هاي فرز ثابت مي‌شوند. جعبه دنده سرعت براي تغيير دادن سرعت دوراني گلويي (محور) در نظر گرفته شده است. جعبه دنده بار براي حرکت ميز در سه جهت به کار مي‌رود .

ماشين فرز عمودي

ساختمان ماشين فرز عمودي همانطور که از عکس پيداست شبيه ماشين فرز افقي ست با اين تفاوت که محور آن قائم است و ميز آن در سه جهت عمود به يکديگر حرکت مي‌کند. از ماشينهاي فرز قائم بيشتر براي تراشيدن سطوح به وسيله فرزهايي که لبه برنده شان روي پيشاني آنها قرار دارد استفاده مي‌کنند .

انواع تيغه‌هاي دستگاه فرز

انواع تيغه‌هاي دستگاه فرز
انواع تيغه‌هاي دستگاه فرز

ابزار برش در اين دستگاه عبارت‌اند از :

 • تيغه انگشتي
 • پولکي
 • غلتکي
 • مدولي
 • چلچله‌اي

 

 

 

 

عمليات مختلفي که به وسيله تيغه‌هاي فرز انجام مي‌گيرد موجب تنوع شکل و اندازه اين ابزارها شده است. چنانچه از اين لحاظ بر تمام ابزارهاي ديگر که در ماشين سازي مورد استفاده واقع مي‌شوند رجحان دارد.

با اين حال انتخاب تيغه فرز در اغلب موارد به هيچ وجه دشوار نيست زيرا شکل و اندازه سطحي که بايد فرز کاري شود و کيفيت عمل فرز کاري (زبر تراشي يا پرداختکاري) شکل و اندازه فرز را مشخص مي‌کند.

شکل هندسي تيغه فرز به شکل هندسي رنده برنده است و علاوه بر لبه برنده اصلي يک يا دو لبه فرعي دارد.

تيغه‌هاي فرز را مي‌توان از لحاظ زير تقسيم بندي کرد:
الف) وضع دنده‌ها نسبت به محور تيغه فرز: فرزهاي غلطکي و مخروطي و زاويه‌اي و پيشاني تراشي.
ب) شکل دنده‌ها: فرزهاي دنده راست و دنده مارپيچ و دنده کج.
ج) ساختمان داخلي: فرزهاي يکپارچه ساده و مرکب و چندپارچه.
د) طريقه بستن تيغه فرز: فرزهاي سوراخدار و انگشتي.
ه) طرز انجام کار: دستگاه فرزهاي غلطکي و پولکي و زاويه‌اي و پيشاني تراش و فرم تراش و دنده تراش و پيچ تراش و غيره. تيغه‌هاي فرز را بر حسب شکل و نوع کاري که انجام مي‌دهند به شرح زير تقسيم بندي مي‌کنند :

فرز های غلطکی
فرز های غلطکی


1- فرزهاي غلطکي: فرزهاي غلطکي با دنده‌هاي راست يا مارپيچ که بر سطح جانبي استوانه‌اي قرار گرفته است براي تراشيدن سطوح همواره به کار مي‌رود. امروزه بيشتر فرزهاي غلطکي را با دنده‌هاي مارپيچ مي سازند
.

لبه برنده اين فرزها تدريجاً در کار فرو مي‌رود و در نتيجه تيغه فرز آرامتر کار مي‌کند و سطح تراشيده شده به وسيله آن هموارتر و صاف تر مي‌شود. بعلاوه هدايت براده در اين فرزها بهتر انجام مي‌گيرد زيرا خود دنده فرز نيز در کنار زدن براده کمک مي‌کند.

چون شماره دنده‌هاي فرز مارپيچي که در ان واحد با هم کار مي‌کند زيادتر از فرزهاي دنده راست است مي‌توان از شماره دنده‌هاي آن کاست و در نتيجه دنده‌هاي آنها را درشت تر از دنده‌هاي فرز دنده راست هم قطر آنها ساخت و به اين ترتيب هم بر استحکام دنده‌هاي فرز افزود و هم فاصله بين دنده‌ها را براي هدايت براده زيادتر کرد. | دستگاه فرز

{ بیشتر بخوانید >> دستگاه های CNC چه هستند و چه کاربردی دارند ؟  }

امروزه از فرزهاي دنده راست فقط براي تراشيدن سطوح به عرض 35 ميليمتر استفاده مي‌کنند. زاويه تمايل دنده‌هاي مارپيچي را براي فرزهاي دنده ريز در حدود 20 تا 25 و براي فرزهاي دنده درشت در حدود 50 تا 55 درجه انتخاب مي‌کنند. نقص فرزهاي دنده مارپيچ اين است که هنگام فرز کاري با آنها فشار محوري ايجاد مي‌شود.

مقدار اين فشار به زاويه تمايل دنده‌ها بستگي دارد. به اين دليل گاهي دو تيغه فرز دنده مارپيچ را که جهت تمايل دنده‌هاي آنها مخالف يکديگر (يکي راست و ديگري چپ است) ولي زاويه تمايل آنها مساوي است روي ماشين فرز مي‌بندند تا فشار محوري آنها روي آربور و محور ماشين خنثي شود.


2- فرزهاي پولکي: 

  اين فرزها را براي در آوردن شيارهاي مختلف و بريدن فلزات و کارهاي ديگر به کار مي‌برند. دنده‌هاي فرز شيارتراشي هم از جلو و هم از طرفين کار را مي تراشند يعني سطح جانبي فرز عمل اصلي فرز کاري را انجام مي‌دهد و پيشاني‌هاي آن جدار شيار را صاف و پرداخت مي نمايد.

فرز های پولکی
فرز های پولکی

فرزهاي پولکي براي در آوردن شکافهاي باريک (شيار سرپيچها و غيره) و بريدن فلزات به کار مي‌روند و گاهي فرزهاي اره‌اي نيز ناميده مي‌شوند. به وسيله اين تيغه فرزها مي‌توان شکاف هايي به عرض 3 تا 4 ميليمتر در فلزات ايجاد نمود. فرزهاي غلطکي و پولکي بزرگ را اغلب دو پارچه مي سازند يعني بدنه فرز را از فولاد معمولي و تيغه‌هاي آن را از فولادهاي ابزار يا تندبر ساخته به يکديگر متصل مي‌کنند. | دستگاه فرز

 

 

3- فرزهاي انگشتي: اين فرزها داراي ساق مخروطي يا استوانه‌اي هستند که به وسيله کلاهک يا فشنگهاي مخصوص در سوراخ

فرزهاي انگشتي
فرزهاي انگشتي

محور ماشين فرز محکم مي‌شوند. از اين فرزها براي تراشيدن شيارهاي باريک به اشکال مختلف استفاده مي‌شود .

4-تيغه‌هاي دستگاه فرز: اين تيغه‌ها نگاتيو دنده‌ها هستند و با براده برداري از ديسک شکل دنده را ايجاد مي‌کنند .

ملاحظات مهم برای خرید

جواب این سوال بستگی به این دارد که شما به چه نوع دستگاه فرزی نیاز دارید . بنابراین مهم است که به پیچیدگی کارهایی که باید انجام شود توجه کنید و تعداد محورهای مورد نیاز را در نظر بگیرید.

قدرت دستگاه نیز مانند سرعتی که با آن کار می کند مهم خواهد بود. از آنجا که برخی از دستگاه های فرز با پیوست های مختلف ارائه می شوند ، سایر دستگاه ها با هزینه اضافی به این دستگاه ها نیاز دارند. هزینه کلی ممکن است مهم باشد و برخی از دستگاههای فرز کارکرده بسیار خوب را در صورت لزوم بصورت آنلاین می توان یافت.

بنابراین  نگاهی به برخی از انواع دستگاه های فرز و موارد استفاده آنها و همچنین نوع کارهایی که میخواهید برای شما انجام دهد بیندازید . >> نکات انتخاب دستگاه cnc 

استفاده از این مقاله با ذکر منبع کنترل افزار تبریز ” بلامانع است .

http://iwo.ir/ehduk yun.ir/njyaw | https://b2n.ir/b54812 | yun.ir/sydwp3 | https://opizo.com/FUYfna | http://bit.do/fSowm | https://is.gd/hOTZfr | https://v.ht/bIfeZ | https://u.to/ZCW1Gw | https://shorl.com/nopomumefori | http://gg.gg/wccsd | https://1da.ir/GB5al | https://rizy.ir/BknEXY | https://zaya.io/ehlvb | http://iwo.ir/a2l11 | https://1ea.ir/g2LiI | https://bit.ly/3EfT1dU | shorturl.at/iCV29 | https://tinyurl.com/azrwkyd3 | https://cutt.ly/HRHqczp | عکس دستگاه فرز | نحوه کار دستگاه فرز | قیمت دستگاه فرز تراشکاری | کاربرد دستگاه فرز | انواع دستگاه فرز | دستگاه فرزکاری | دستگاه فرز cnc | قیمت دستگاه فرز رومیزی | خرید دستگاه فرز دست دوم | دستگاه فرز cnc چیست | قیمت دستگاه فرز | قیمت مینی فرز |قیمت دستگاه فرز تراشکاری | فروش دستگاه تراش دست دوم تهران | قیمت دستگاه تراش دست دوم مشهد | دستگاه تراش شیپور | قیمت دستگاه تراش دست دوم تبریز | نمایندگی فروش دستگاه فرز cnc | فروش اقساطی فرز cnc |قیمت دستگاه فرز cnc چینی |فروش اقساطی دستگاه فرز cncقیمت دستگاه فرز cnc فلزات |نمایندگی فروش دستگاه فرز cnc | فروش فرز cnc اصفهان | فروش اقساطی دستگاه تراش | قیمت دستگاه فرز cnc چینی |فرز cnc اکبند | قیمت فرز cnc تبریز | سی ان سی فرز | آموزش کار با دستگاه فرز cnc | قسمت های مختلف ماشین فرز |دستگاه فرز چیست | تحقیق درباره دستگاه فرز | قیمت دستگاه فرز اونیورسال | نحوه کار دستگاه فرز | کاربرد دستگاه فرز | قسمت های مختلف ماشین فرز

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله/محصول
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x